Google Analytics er et uundværligt værktøj, når du skal undersøge og optimere dine online aktiviteter. Med Google Analytics kan du blive klogere på trafikken på din hjemmeside og potentielt forbedre dit salg.

Hvad er Google Analytics?
Google Analytics er et gratis program, der kan give dig indsigt i din virksomheds online aktivitet. Programmet kan bruges til at dokumentere og overvåge udvikling over forskellige perioder.

Resultaterne i Google Analytics er delt op i en række rapporter. Rapporterne kan blandt andet give dig indsigt i den besøgende målgruppe, trafikkilder, besøgsvarighed samt hvordan besøgende engagerer sig i dit indhold på siden. I Analytics har du også mulighed for at tilkoble og måle på trafik fra for eksempel Google AdWords og sociale medier.

Google Analytics fungerer ved, at du opretter din hjemmeside i programmet og derefter indsætter den udformede trackingkode på din hjemmeside.

En trackingkode kan for eksempel se således ud:


Hver eneste hjemmeside får tildelt en unik trackingkode. Det betyder, at du kun vil kunne se trafik fra de hjemmesider, hvorpå du har indsat trackingkoden.

Forstå Google Analytics
De mange rapporter i Analytics tilbyder uanede analysemuligheder. Det betyder, at der i Analytics er særdeles brugbare informationer at hente, hvis du forstår, hvordan du skal finde og bruge dem. Det er vigtigt at forstå, at Analytics ikke er et mål i sig selv. Analytics er et middel, som du skal bruge til at undersøge de aktiviteter, som er vigtig for din virksomhed.

Det er relevant at pointere, at der ikke er noget endegyldigt svar på, hvilke rapporter der er de mest brugbare, og hvilke nøgletal du skal fokusere på. Det afhænger alt sammen af, hvilken virksomhed du har, og hvad du gerne vil opnå. Når det er sagt, er der selvfølgelig nogle spørgsmål, som kan være relevant for flere forskellige virksomheder. Det kan for eksempel være spørgsmålet: ”Hvor kommer de besøgende fra?”.


Hvis du gerne vil undersøge, hvordan de besøgende finder vej til din hjemmeside, skal du bruge rapporten ”Anskaffelse”(på engelsk: Acqusition). På oversigtsiden kan du se et uddrag af relevante trafikkilder, men ønsker du en mere udførlig rapportering, kan du i underrapporten ”Al trafik” (på engelsk: All Traffic) se trafikkilderne inddelt i ”kanaler”, ”kilde/medium” og ”henvisninger”.

Underrapporterne giver dig mulighed for at dykke ned i trafikken. Her kan du for eksempel undersøge, hvilke kanaler der skaber flest konverteringer, og hvilke der resulterer i lange besøg. Du kan også aflæse et vigtigt nøgletal, nemlig ”Afvisningsprocent” (på engelsk: Bounce Rate).

Afvisningsprocenten viser, hvor mange der er kommet ind på din side for derefter at forlade den igen uden at interagere med andre sider på din hjemmeside. Det er altså et tal, der kan indikere, at besøgende ikke finder det, de forventede, da de klikkede sig ind på siden. Det er problematisk at fastsætte, hvad en god afvisningsprocent er, men har du en afvisningsprocent over 90 %, bør du optimere.

Lad os tage et eksempel. Hvis du for eksempel trykker på underrapporten ”Henvisninger” (på engelsk: Referrals), kan du se en oversigt over den trafik, der er kommet fra hjemmesider, som linker til din side. Har du et link fra en side, hvor afvisningsprocenten er høj, kan du gøre to ting.

Du kan først og fremmest undersøge, hvad der står ved henvisningen på den pågældende side. Giver henvisningen overhovedet mening i forhold til det indhold, som besøgende sendes hen til? Hvis henvisningsteksten er som ønsket, kan du i stedet rette blikket mod din egen side. Her kan du optimere den landingsside, som besøgende sendes ind på, så den enten fremstår mere professionel og stilren eller opsættes anderledes med nyt indhold.

Er du i tvivl om, hvordan du skal optimere din landingsside, kan du altid teste, hvad der virker bedst. I rapporten ”Adfærd” (på engelsk: Behavior) finder du underrapporten ”Eksperimenter”. Her kan du oprette eksperimenter med forskellige landingssider, så du kan teste, hvad der skaber flest konverteringer og salg.